Raad Voor Internationale Samenwerking Dilbeek

Nieuws

Pagina 1 van 7  >  >>

De Libanese take-away was een succes!

De maaltijden van de take-away waren in korte tijd verkocht en de samenwerking met Lou’s Plek, PIN vzw, de Libanese gezinnen en team gemeenschap was positief, plezant en leerrijk.
Het leverde een winst op van 2.020,54 euro en wordt verdeeld aan 2 organisaties waarmee de gezinnen nauwe contacten hebben in Libanon en de werking ter plaatse kennen en kunnen opvolgen: Hope Worldwide Lebanon en aan SOS Children’s Villages.

 

Lees meer of deel

En we zijn vertrokken!

Liefste steuners,

Na een lange aanloop naar een productie toe is het altijd even verschieten dat je plots effectief op een set staat.

Lees meer of deel

Klimaat en migratiefilm

Loula Burnus, betrokken bij de eerste lichting van de scholenband, studeerde na RC verder Audiovisuele Kunsten en draait binnenkort haar masterfilm. Om haar project te financieren zoekt ze nog middelen via crowdfunding.

Nog 10 dagen om de resterende 31% te bereiken. De RIS steunt de film Migratie en klimaat van Loula en krijgt de primeur van een avant-première aan de lid-organisaties, in 2021.

We danken alvast iedereen die hieraan deelneemt.

 

 

Lees meer of deel

40 jaar wereldwinkel Dilbeek

 

Oxfam Wereldwinkel Dilbeek blaast dit jaar 40 kaarsjes uit! 

Daar hoort een knotsgekke uitdaging bij! 

Lees meer of deel

Beste wensen voor 2021!


Verslag Algemene Vergadering 20.01.2021

Het verslag van de algemene vergadering vind je hier.

Verder vind je ook de presentatie van de burgemeester over de burgerparticipatie en de presentatie over de procescommunicatie van Steven.

Lees meer of deel

Take-Away - Libanese vegetarische maaltijd

 

De TakeAway is uitgesteld naar vrijdag 5 februari!

Lees meer of deel

Verslag Algemene Vergadering 16.12.2020

Terugblikken op de laatste AV van 2020 doe je met dit verslag.

 

Lees meer of deel

Wat is de link tussen architectuur en sociaal werk?


Noodfonds

Beste Dilbeekse vereniging, 

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen.  

Voor Dilbeek gaat het om een bedrag van 708.909,52 euroHiermee wil de gemeente een eigen invulling geven aan de heropleving van de vrijetijdsbeleving tijdens deze coronacrisis.  

Om de noden in kaart te brengen, werden de Dilbeekse verenigingen bevraagd over de impact van de coronacrisis. Uit die rondvraag kwam naar voor dat verenigingen niet alleen nood hebben aan financiële middelen, maar ook aan ondersteuning in de vorm van opleidingen rond digitaal vergaderen, ondersteuning bij ledenwerving, juridisch advies, enz.  

Daarom zal er in twee fasen gewerkt worden.  

 

Lees meer of deel

Voorbereidende werkgroep heroriëntatie RIS-subsidies

Op de vergadering van woensdag 25 november 2020 werden volgende punten besproken: de vorige Algemene Vergadering van 28 oktober 2020, het budget van de RIS in het meerjarenplan 2020-2025 en de resultaten van de bevraging via Google Forms. Lees meer of deel


Verslag Algemene Vergadering 28.10.2020

Overleg met Luc Deleu en Anneleen Van den Houte over de heroriëntering van de subsidies. 

 

Lees meer of deel

! Dilbeek Goes Africa - 18 april 2020 werd geannuleerd !

! Dilbeek Goes Africa - 18 april 2020 gaat niet door ! Lees meer of deel


Scholenprogramma Blik op de Wereld is klaar!

Lagere Scholen - Secundaire Scholen - Programma

Meer dan 30 Dilbekenaren hebben het programma voor de Blik op de Wereld voorbereid. Het wordt een festival geprogrammeerd door en met mensen uit onze gemeenten. Zo zijn enkele leerkrachten aan de slag gegaan om zelf de film voor het lager en een film voor het secundair te kiezen. De coördinatie, de communicatie en de logistiek wordt ondersteund door medewerkers van Westrand. 

Heb je zin om met je klas leuke activiteiten te doen tijdens de Blik op de Wereld? Wil je mensen leren kennen uit onze gemeente die je meer kunnen vertellen over andere culturen? Blader dan even door de brochure en schrijf je in! 

Lees meer of deel

! De infoavond over Siddartha van 19 maart 2020 werd geannuleerd !!!


Dag van de 4de Pijler op zaterdag 7 maart 2020

Het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11 nodigt je graag uit voor de zevende editie van de ‘Dag van de 4dePijler’ op zaterdag 7 maart 2020 in het Vlaams Parlement.

Iedereen die betrokken is bij een project in het Zuiden is van harte welkom voor een inspirerende dag vol informatie, workshops, ontmoetingen en uitwisseling met andere projecten.  

We plaatsen ‘changemakers’ centraal.  Tijdens de plenaire sessie in de voormiddag pik je heel wat inspirerende informatie op. Na de lunch kan je kan je kiezen uit een waaier aan inhoudelijke workshops. 

Lees meer of deel

De Blik op de wereld van 15-26 april 2020

Er is al veel over gesproken... maar ondertussen hebben we ook een programma klaar en het mag gezien worden! Ook in het Westrandmagazine vind je enkele gesprekken met mede organisatoren. Hopelijk tot dan!

Lees meer of deel

Braziliaans eetfeest

Kom eten ten voordele van Pastoral do Menor Dalagoinas Lees meer of deel


Ontbijt aan bed met Sem Terra Bodegem 10 november 2019

Ontbijt aan bed met Sem Terra Bodegem 10 november 2019

Sem Terra Bodegem zet zich in voor landloze boeren in Brazilië. Dit jaar

ondersteunen we verder de CPT (Pastorale Commissie voor

Landhervorming) in de Paraiba in het noordoosten van Brazilië.

Dankzij de bijdrage van Sem Terra Bodegem steunen we in 2020 de CPT in activiteiten

om inkomens van de families van landloze boeren te verhogen

U kan  inschrijven voor ons ontbijt aan bed na het doorklikken.

Lees meer of deel

FILM '69 Minutes of 86 Days': Transmigratie door kinderogen

"LesvosSolidarity" werd door de verenigingen in Sint-Ulriks-Kapelle gekozen als goed doel voor de kerstmarkt.
Naar aanleiding daarvan wordt op donderdag 13 december 2018 om 20 uur in Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 
1700 Sint-Ulriks-Kapelle  de film vertoond
Lees meer of deel

Inleefreis vrijwilligers Siddartha juli 2019

Gedurende 3 weken in juli 2019 organiseert SDE een inleefreis voor Belgische studenten naar Little Heaven (project rond HIV-besmette weeskinderen). Deze studenten logeren de eerste twee weken in het guesthouse van Siddartha in Addis Ababa (AA). Samen met enkele Ethiopische studenten uit Siddartha ( tegelijkertijd vertalers naar Engels en andersom!) organiseren zij talloze activiteiten met de kinderen en bereiden ze een jeugdkamp voor. De derde week gaan ze als begeleider met de kinderen mee op een onvergetelijk vakantiekamp (niet in een tent !) buiten AA.

Niet zomaar een plezierreisje, maar met onderdompeling in het leven van onze weeskinderen en studenten. Lees meer of deel

Week Van de Fair Trade 2018

2018 was weer een actief Fairtrade jaar.

Ook voor de toekomst streven we ernaar dat Dilbeek onafhankelijk van politieke contstellaties  een top Fair Trade Gemeente blijft !

Lees meer of deel

Verander Ik?

Als er één iets constant is, dan is het verandering; de paradox van het leven. In “Verander ik?” laten acht jongeren je hun grote vragen en de curiositeiten van hun leven mee ervaren. “Verander ik?” tracht te portretteren wat de jongere beweegt en definieert. Echter is “de jongere” geen geïsoleerd individu: “de jongere” ontmoet “andere jongeren” met bijzondere kenmerken, wat even vaak vuurvonken als sneeuwvlokken geeft. Over dromen, denken, vergeten en verliezen, “Verander ik?” is geen ingewikkeld narratief, maar een objectieve weergave van jonge levens die zich verweven als een spinnenweb. 

Afspraak 17 Nov 2018

GC Ten Weyngaert

Bondgenotenstraat 5, Vorst

 

Lees meer of deel

Ontbijt aan bed met Sem Terra Bodegem

Wie/wat steunt Sem Terra Bodegem

Momenteel zijn er verkiezingen aan de gang in Brazilië. De economische

toestand is verslechterd sinds de politieke instabiliteit en corruptie van het

laatste jaar. Meer en meer families leven in armoede.

Sem Terra Bodegem zet zich in voor landloze boeren in Brazilië. Dit jaar

ondersteunen we verder de CPT.

U kan het inschrijvings formulier voor ons ontbijt aan bed vinden na doorklikken.

Lees meer of deel

Nieuws van Lombok

Els en haar organisatie helpen in het door een aardbeving getroffen Lombok de locale bevolking met het heropbouwen van woonsten.

Lees het uitgebreide verslag.

Lees meer of deel

Terug

Ontvang de laatste nieuwsjes direct in je mailbox

Contact gegevens

Danielle Rousseau

Voorzitster RIS

0474 98 04 37

97drousseau@gmail.com

 

David Robberechts

Vrije Tijd - team gemeenschap

0475 70 97 25

david.robberechts@dilbeek.be