Raad Voor Internationale Samenwerking Dilbeek

Dirk Brackenier

Interview met Dirk Brackenier, voorzitter werkgroep FairTradeGemeente

Wie is Dirk?
Ik ben geboren in Gent in 1962, gehuwd met Francoise Beyens en vader van drie zonen Laurent (22), Cedric (20) en Yannick (17). Ik woon reeds 24 jaar in Dilbeek, aan de rand van het Pajottenland waar ik me in het weekend met de fiets kan uitleven.

Luilekkeren is niet echt aan mij besteed. Koken en tuinieren zijn enkele van mijn hobby?s. En uiteraard gaat een flink deel van mijn vrije tijd naar het vrijwilligersleven. Vroeger heb ik deel uitgemaakt van diverse ouder comités, sinds drie jaar ben ik actief in de FairTrade beweging.
Professioneel ben ik momenteel actief in de wereld van de betaalsystemen, waar ik voor een Italiaans bedrijf verantwoordelijk ben voor de regio Noord West Europa. Het grootste deel van mijn tijd verblijf ik in het buitenland en kom continu in contact met diverse culturen, wat ik echt als een verrijking zie.

Wat maakt dat een druk bezette internationale manager  zich inzet voor de Wereldwinkel en Fair Trade?
Mijn insteek is dat we in het leven veel krijgen en het dan ook normaal is dat we zo veel als mogelijk iets teruggeven. Je inzetten als vrijwilliger, voor welk doel ook, is één van de vormen waar je als persoon een bijdrage aan de maatschappij kan leveren. Dit principe zit in ons gezin ingebakken. Ook Francoise is actief als vrijwilligster, zowel in milieuraad als in de Unicef beweging.
Als vrijwilliger krijg je ook veel terug. Enerzijds is er de voldoening in het werk dat je levert, maar anderzijds is er, meer dan in het bedrijfsleven, het respect, de collegialiteit en de erkentelijkheid van de collega vrijwilligers. Het is niet voor niets dat studies uitwijzen dan mensen actief in vrijwilligersbewegingen over het algemeen gelukkigere mensen zijn.
Waarom dan specifiek actief zijn voor de Wereldwinkel en in de Fair Trade Werkgroep? Ik denk dat dit te maken heeft met mijn activiteit in het bedrijfsleven en mijn affiniteit met handel in het algemeen. FairTrade in een iets ruimere context betekent voor mij streven naar faire, evenwichtige akkoorden waar alle betrokken partijen aan hun trekken komen, zowel klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders en overheid.  Dit principe, dat uitgaat van een win win relatie voor alle betrokkenen, moeten we ook in het bedrijfsleven meer en meer ingang doen vinden.

Wat is de meerwaarde voor onze maatschappij van Fair Trade?
Binnen het kader van de Wereldwinkel en de Fair Trade beweging is het uiteindelijk doel om de producenten, zowel deze in het Zuiden maar ook onze lokale producenten, een menswaardig bestaan te laten leiden door hen een eerlijke prijs voor hun producten te laten verdienen. Hierbij moeten misbruiken en uitbuiting van producenten, die veelal het gevolg zijn van machtsconcentraties in de handelsketen, uit de wereld worden geholpen. Door deze misbruiken te weren uit onze maatschappij zullen zowel consumenten als producenten beter aan hun trekken komen en op een faire manier behandeld worden.
Het is ook de bedoeling dat producenten in het Zuiden, door hen een eerlijke prijs voor hun producten te laten verdienen, ook zelf meer kunnen investeren in de ontwikkeling van hun markt- en leefomgeving.

Je droom voor Dilbeek als Fair Trade gemeente?
Mijn uiteindelijke droom is dat de fair trade beweging zichzelf kan opheffen omdat alle handel op een eerlijke manier verloopt. We moeten echter niet naïef zijn. Er is nog veel werk aan de winkel en dus hoop ik dat Dilbeek als Fair Trade Gemeente eerlijke handel maximaal in de aandacht kan blijven brengen en onze inwoners maximaal kan overtuigen van de noodzaak aan eerlijke handel.

Terug

Ontvang de laatste nieuwsjes direct in je mailbox

Contact gegevens:

ris@dilbeek.be

Danielle Rousseau
Voorzitster RIS
0474 98 04 37
97drousseau@gmail.com

David Robberechts
Vrije Tijd - team gemeenschap
0475 70 97 25
david.robberechts@dilbeek.be