Raad Voor Internationale Samenwerking Dilbeek

Togo l'aime

Togolaime is een kleine vzw, opgericht in 2017 en actief in het zuiden van Togo.

Na een 5 tal jaren als vrijwilliger in Togo meegewerkt te hebben aan de heropbouw van enkele weeshuizen vonden we de tijd rijp onze eigen werking uit te bouwen.

We startten hier in 2017 met 6 vrienden, allen oudkajotters. Ondertussen kunnen we voor onze activiteiten hier in België op een 20 tal enthousiaste vrijwilligers rekenen.

Ook in Togo heeft TogoLaime zijn statuten, officieel nummer en bestuur.

 

ONZE DOELSTELLING

Is om een kleine bijdrage te leveren armoede te bestrijden d.m.v. vorming aan jonge mensen en gezinsplanning.

Waarom deze doelgroep?

Omdat we ervan overtuigd zijn dat onderwijs en vorming niet enkel een basisnood zijn maar zeker ook een basisrecht voor elke mens. Ze helpen mensen op weg naar een menswaardig leven en een kansrijke toekomst.

Met een degelijke opleiding hebben jongeren immers meer kans op werk.

Een toekomst zonder armoede, maar met kansen.

 

Wat doen we concreet?

-         We focussen ons op gebied van vorming aan jonge mensen op professioneel vlak om samen met hen een weg te zoeken in het arbeidscircuit en dit vooral in de bouwsector (metser, elektrieker, lasser, loodgieter, schrijnwerker).

Het gaat hoofdzakelijk over jongens die de kans niet kregen naar school te gaan door armoede maar wel gemotiveerd zijn een vak te leren.

12 jongens slaagden in september voor hun staatsexamen in hun vak.

Om hun theorielessen in praktijk te oefenen kiezen we ervoor iets te verwezenlijken dat ten goede komt van de bredere bevolking zoals:

  • Elektriciteit in een bijgebouw van een kliniek
  • Sanitair en afvoer in de bevallingskamer van een dorpskliniekje
  • Verbrandingsoven voor ziekenhuisafval in een klein kliniekje
  • Bouw van ons Togolaime leslokaal
  • Momenteel met al onze leerjongens, onder leiding van plaatselijke bazen, bouw van een dispensarium (polikliniek)

-         Alfabetisatieklas

Een 20- tal jonge vrouwen krijgen 2x per week les van een plaatselijke leerkracht en leren lezen en schrijven.

-         Gezinsplanning

In samenwerking met de plaatselijke vroedvrouwen wordt er in de dorpen aan de jonge vrouwen en meisjes een sessie “planning familial” gegeven om hen bewust te maken van het belang van een goede gezinsplanning en persoonlijke hygiëne en gezondheid van hun gezin.

We willen hen bewust maken dat kroostrijke gezinnen vaak leidt tot armoede met ziekte en sterfte bij jonge kinderen als gevolg.

-         Occasionele acties

° oogconsultatie voor 150 jongeren, met de nodige brilglazen of medicatie

° inrichten van een kleuterklas

° vorming geweldloze communicatie met sociaal werkers bij strandjongeren

° animatie in een meisjesweeshuis

Ondertussen, een coronajaar verder is het dispensarium ,gebouwd door onze leerjongens ,operationeel.

Togolaime schonk dit dispensarium aan de dorpsgemeenschap van Avepozo.

Wij blijven hier onze bijdrage leveren door medisch materiaal op te sturen en samen te werken met het medisch team. Voorlopig door regelmatige skypecontacten.

 

Onze activiteiten in België

-         Jaarlijkse wijndegustatie

-         Jaarlijks kipfestijn

-         Koekjesverkoop

Terug

Ontvang de laatste nieuwsjes direct in je mailbox

Contact gegevens:

ris@dilbeek.be

Danielle Rousseau
Voorzitster RIS
0474 98 04 37
97drousseau@gmail.com

David Robberechts
Vrije Tijd - team gemeenschap
0475 70 97 25
david.robberechts@dilbeek.be