Raad Voor Internationale Samenwerking Dilbeek

Nieuws


Noodfonds

In de eerste fase ligt de focus op de acute nood aan financiële ondersteuning. Verenigingen gaven aan dat de extra kosten voor het coronaveilig organiseren van activiteiten, de gemaakte kosten voor activiteiten die niet konden doorgaan en vaste doorlopende kosten hoog kunnen oplopen. Ook het wegvallen van allerlei fondsenwervende activiteiten weegt voor sommige verenigingen zwaar door.  

Voor deze kosten en gemiste inkomsten kunnen Dilbeekse verenigingen vanaf vandaag een subsidie aanvragen uit het noodfonds. Voor de verdeling van de middelen werd een nieuw subsidiereglement uitgewerkt. 

Een jury, bestaande uit afvaardiging uit het college, de betrokken teams en de adviesraden zal de dossiers beoordelen en een gemotiveerd advies geven aan het college van burgemeester en schepenen. 

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 2 december tot 28 februari via een online formulier. Alle informatie is terug te vinden op www.dilbeek.be/noodfonds 

Welke verenigingen kunnen de subsidies aanvragen? 

Dilbeekse verenigingen die een vrijetijdsaanbod aanbieden in Dilbeek dat cultuur-, jeugd- of sportgerelateerd is. Het kan gaan om een feitelijke vereniging of een verenigingen met rechtspersoonlijkheid. De vereniging heeft geen partijpolitieke, commerciële of religieuze doelstellingen. Privéinitiatieven en besloten ledenfeesten komen niet in aanmerking. De steun via het noodfonds geldt enkel voor verenigingen die uit de boot vielen voor andere steunmaatregelen (zoals de hinderpremie of de compensatiepremie) en dus nog op geen enkele manier steun heeft ontvangen. Meer info over de verschillende steunmaatregelen vind je op de website van De Federatie

In een tweede fase wil groep Dilbeek een stap verder gaan en kijken naar maatregelen met een meer structurele en duurzame impact. Samen met verenigingen en vrijwilligers zal een kader uitgewerkt worden voor noden die niet noodzakelijk financieel zijn. Een deel van het noodfonds zal zo worden aangewend om ook toekomstige evenementen en nieuwe initiatieven aan te moedigen. 

Voor vragen rond deze procedure: noodfonds@dilbeek.be

Terug

Ontvang de laatste nieuwsjes direct in je mailbox

Contact gegevens

Danielle Rousseau

Voorzitster RIS

0474 98 04 37

97drousseau@gmail.com

 

David Robberechts

Vrije Tijd - team gemeenschap

0475 70 97 25

david.robberechts@dilbeek.be