Raad Voor Internationale Samenwerking Dilbeek

Nieuws


Solidariteitswandelreis op Lesbos

Sinds het sluiten van de Europese grenzen voor vluchtelingen en de Turkije-deal van maart 2016 zitten ongeveer  10.000 migranten vast op de Noord-Egeïsche eilanden (Lesbos, Chios, Samos). Zij wachten al vele maanden, soms al méér dan een jaar, op de afhandeling van hun asielprocedure in vaak mensonterende omstandigheden. En hun situatie lijkt er niet op te gaan verbeteren. Vanaf 1 augustus 2017 zullen de Griekse autoriteiten de boel gaan beredderen en worden de NGO’s die tot nog toe de belangen van de vluchtelingen behartigden, buiten spel gezet. Dit is aanleiding tot veel onrust onder de migranten en NGO’s.

Op het eiland Lesbos zitten momenteel zo’n 5000 mensen vast. In de maand juni van dit jaar waren er 940 nieuwe aankomsten. En nog eens 400 tijdens de eerste twee weken van juli. De situatie op het eiland is op veel vlakken slechter dan in 2015, toen Lesbos op een bepaald moment overspoeld werd met zo’n 5000 nieuwe aankomsten per dag (!). Het waren toen de bewoners van Lesbos die een ongeziene solidariteit ten toon spreidden alvorens NGO’s  (en journalisten) in grote getalen toekwamen.  Waar vroeger kon doorgereisd worden,  zitten sinds 20 maart 2016 (Turkije-deal)  mannen, vrouwen en kinderen die op de vlucht sloegen voor oorlog, vervolging of armoede in 2 overvolle kampen  (Moria en Kara Tepe, nabij de hoofdstad Mytilini) te wachten op het verdict van een hogere instantie in verband met hun asielaanvraag. Die maandenlange onzekerheid eist zijn tol: zelfverminking, ernstige psychologische problemen, zelfmoordpogingen en hongerstakingen zijn aan de orde van de dag. Af en toe leidt de frustratie tot rellen. Vechtpartijen tussen bevolkingsgroepen onderling of tussen de kampbewoners en de politie. Mensen worden gedwongen om als beesten te overleven en de kampen zijn een jungle. Wie ooit nabij zo’n kamp is geweest, zal het beamen : het is de hel op aarde.

Omdat de negatieve berichtgeving over Lesbos er toe leidde dat het toerisme op het eiland haast volledig in elkaar stuikte, besloot touroperator Anders Reizen uit Diest, organisator van wandelreizen, een solidariteitswandelreis op poten te zetten. Lesbos heeft  immers al jarenlang een plaatsje in hun programma; zowel jongeren- als gezins- als gewone wandelreizen vonden er in het verleden plaats. Een moedige keuze want de vluchtelingenkwestie is niet populair bij mensen, zeker niet als ze op vakantie gaan. Maar omdat de problematiek, samen met de klimaatopwarming, tot één van de meest prangende vraagstukken van onze tijd behoort, werd besloten de uitdaging aan te gaan in plaats van ze de rug toe te keren. De solidariteitsreis werd georganiseerd in samenwerking met Lesvossolidarity, een plaatselijke NGO die zich bekommert om de vluchtelingen en die zich ontfermt over de meest kwetsbaren onder hen, en die onder de naam Mosaik vormingsactiviteiten ontplooit die ook toegankelijk zijn voor de autochtone bevolking die door de Griekse economische crisis en het wegvallen van inkomsten uit het toerisme veel te lijden heeft. Het doel van de reis was tweeërlei: de plaatselijke bevolking een hart onder de riem steken en de vluchtelingenproblematiek terugbrengen tot een verhaal over mensen en mogelijkheden in plaats van een koude discussie over cijfers, aantallen en onmogelijkheden.

Klik hier voor het volledige relaas van deze reis, onderschreven door het voltallige reisgezelschap :  Magda, Karel, Martine, Johan, Anita, Ilse, Tine, Jeanne, Mathy, Rika, Andrée en Steven

Bedankt Magda voor je betrokkenheid en dit intens verslag.

Terug

Ontvang de laatste nieuwsjes direct in je mailbox

Contact gegevens:

ris@dilbeek.be

Danielle Rousseau
Voorzitster RIS
0474 98 04 37
97drousseau@gmail.com

David Robberechts
Vrije Tijd - team gemeenschap
0475 70 97 25
david.robberechts@dilbeek.be

 
Website onderhouden door haca.be