Raad Voor Internationale Samenwerking Dilbeek

Nieuws


Aanleiding werkbezoek december 2015

Na verschillende evaluatiemomenten in Dilbeek en in Stellenbosch en naar aanleiding van de federale evaluatie in het kader van de gemeentelijke samenwerkingen, werd beslist om de stedenband met Stellenbosch verder te zetten. De focus op jeugdwerking verschuift naar een samenwerking op vlak van openbare reinheid, lokale en sociale economie. Ondertussen wordt het jeugdwerkmodel van de Groendalwijk (stedenbandwerking die Dilbeek ondersteunde sinds 2002) gekopieerd naar twee andere achtergestelde woonwijken.

Een instap in het federaal meerjarenplan werd door de werkgroep afgeraden gezien de prille samenwerking rond de nieuwe thema’s. Vooraf aan een verdere subsidieaanvraag via Dilbeek moet aangetoond worden dat alle subsidiekanalen in Zuid-Afrika werden aangesproken.

Tijdens het werkbezoek werd de nieuwe richting van de stedenband opgevolgd. Er werd aandacht besteed aan de jeugdwerking in de township Groendal, aan sociale economie, lokale economie en aan afvalverwerking. De kosten verbonden aan het werkbezoek kaderen binnen de subsidie van het Vlaams Impulsbeleid ontwikkelingssamenwerking. Volgende personen namen deel aan het bezoek: Sofie Deleu, Véronique De Buyst, David Robberechts en Karel De Ridder.

 

 

Omgeving en geografie

Stellenbosch telt officieel 155.733 inwoners. Het aantal neemt nog steeds toe door de plattelandsvlucht uit de Oost-Kaap en vanuit buurlanden zoals onder andere Zimbabwe. Er zijn momenteel 6 miljoen Zuid-Afrikaanse belastingbetalers die 55 miljoen mensen onderhouden.

De crisis slaat ook in Stellenbosch hard toe: er staan momenteel 150 boerderijen te koop in de wijnregio, British American Tabaco Australië – BTAT verlaat Stellenbosch, 250 mensen verliezen hierdoor hun job. Een grote zagerij vertrekt ook uit Stellenbosch waardoor nog eens 250 mensen op straat komen te staan. Stellenbosch voelt de klappen van de wereldwijde crisis. De stad wil dit aanpakken door in de landbouw meer in te zetten op groenten en fruit. Er kunnen 3 oogsten per jaar gegeneerd worden door het geschikte klimaat.

De bouwsector in Stellenbosch blijft wel stijgen. Het is één van de duurste gemeenten om te bouwen. Dit komt door een toenemende interesse voor studentenvoorzieningen en senioren die er willen overwinteren.

Terug

Ontvang de laatste nieuwsjes direct in je mailbox

Contact gegevens

David Robberechts
Noord-Zuidsamenwerking Gemeente Dilbeek
02/568.00.42
0475/709.725
david.robberechts@dilbeek.be