Raad Voor Internationale Samenwerking Dilbeek

Nieuws


Local Economic Development (LED)

LED heeft 4 personen in dienst en stelt 600 mensen te werk. Er wordt gefocust op 18 tot 25 jarigen.

LED werkt aan afspraken met de boeren. Er wordt een nieuwe richting uitgewerkt voor de ‘emerging farmers’ met aandacht voor duurzame landbouw. De huidige landbouw kampt met diefstallen van de oogst, een tekort aan irrigatie en de landbouwers hebben te weinig kennis van ondernemerschap.

LED werkt met Community Districts for Tourism. De stad wil een nieuw toeristisch kader uitbouwen met aandacht voor nieuwe markten. Zo wil men in Franschhoek werk maken van de dam. Het is nog wachten op de overdracht van eigendom van de nationale overheid naar de lokale overheid.

In de toekomst staan maandelijkse samenkomsten op het programma met afgevaardigden van de adviesraden. De raden moeten beter beheerd worden (verslagen, budgetbeheer…cfr later in verslag).

LED stelt voor om geen mentors uit België over te vliegen maar eerder gepensioneerde ondernemers uit Stellenbosch in te schakelen voor de begeleiding van de lokale ondernemers. Dit is belangrijk om weten voor de mensen van Exchange. Zij laten immers meestal zelf hun mensen overvliegen.

 

BBUS (FISBA, Jamestown) / Trias / Nafcoc

BBUS (Black Bussiness Unities Stellenbosch) is een overkoepelend orgaan voor FISBA, KISBA, Simonsberg, Jamestown en Klapmuts. BBUS is de gesprekspartner voor Stellenbosch met de ‘adviesraden lokale economie’ (vanuit de townships), zoals wij ze kennen. Tijdens het gesprek waren afgevaardigden van Nafcoc (National African Federated Chamber of Commerce and Industry) en Trias (Steven Miller) ook aanwezig.

Het doel van de bijeenkomst was om zicht krijgen op de huidige situatie betreffende lokale economie en bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Momenteel bestaat er een ‘Memorandum of Understanding’ tussen de gemeente Stellenbosch (departement lokale economie) en BBUS. Dit is een goede basis. Toch is er nog een lange weg te gaan. Bijvoorbeeld, 98% van de ondernemers zijn blank. De overheid voorziet landhervorming te doen, doch de voorbije jaren werd slechts 1% gepresteerd. Dit is het slechtste resultaat voor heel Zuid-Afrika. Ras en origine blijven bepalend wat betreft ondersteuning van de gemeente, volgens BBUS. BBUS wil zich op twee andere gebieden ook inzetten: economic transformation en entrepreneur development. BBUS heeft naar eigen zeggen een tekort aan capaciteit, inkomsten (fondsen of startkapitaal), skills en training en toegang tot de economische markt. De statistieken en data die zij krijgen zijn volgens hen incorrect. 'Zwarten genieten niet mee van de inkomsten van het toerisme'.

De Memorandum of Understanding wordt binnen een zestal maanden geëvalueerd en er wordt bekeken of er verandering is geweest. Ze willen met deze memorandum samenwerken op drie vlakken: jobs, skills, training.

Er is nood aan een beter ontwikkeld BBUS. Er bestaan (nog) geen statuten en mandaten in deze organisatie. De gemeente zal inzetten op het uitbesteden van deze expertise. In die zin zal worden geïnvesteerd in het verder uitbouwen van BBUS als gestructureerde adviesraad.  Eventueel kan er worden ingedeeld per sector. Daar kan Ex-Change een rol spelen. Nafcoc zal bekijken wat zij eventueel kunnen betekenen voor het departement lokale economie. Zij overwegen in de toekomst eventueel een afdeling op te richten in Stellenbosch. Het zou een goede zaak zijn, indien zij dan ook vertegenwoordigd worden in de raad van BBUS. Voor Trias ligt dit moeilijker, gezien zij contractueel gebiedsgebonden zijn. Eventueel kunnen wij bekijken waar dit kan uitgebreid worden. Zij kunnen de noden herbekijken en hun werking heroriënteren.

De samenwerking met SEDA (zie hieronder) verloopt momenteel niet vlot, gezien daar op zich in de organisatie problemen bestaan. Een vertegenwoordiging van SEDA in de raad van BBUS is een opportuniteit.

 

SEDA (Small Enterprise Development Agency)

SEDA is een jonge (sinds 2004) nationale organisatie die kleine en middelgrote bedrijven ondersteunt, helpt ontwikkelen en promoot. Te vergelijken met UNIZO hier bij ons. Ook bij SEDA dienen de leden lidgeld te betalen. De hoofdactiviteit is het geven van opleidingen, trainingen en ondersteuning aan opstartende zelfstandigen en bedrijven. Ze boeken resultaten maar hebben te kampen met te veel administratie, te weinig infrastructuur en te weinig budget.

SEDA organiseert maandelijks workshops  onder andere voor de ondernemers van Kayamandi (township Stellenbosch). Zo bieden ze steun bij het opmaken van een businessplan en financieel plan. Het organiseren van deze workshops is op zich een goed initiatief maar niet voldoende om de plaatselijke bevolking te stimuleren zich te vestigen als entrepreneur. Het aanbieden van microkredieten, al dan niet via een private stakeholder, zou hier een uitkomst kunnen bieden.

 

SEED (Stellenbosch Entrepreneurs Enterprise Development )

Contactpersoon              :              nic@seedsa.org.za, tel 0825645663

SEED ontwikkelt ondernemerschap daar waar geen kansen beschikbaar zijn. SEED is in het bijzonder  gericht op huisvrouwen die hun huis niet kunnen verlaten omdat ze gehandicapt zijn of voor de kinderen zorgen enz. Ze stellen hun huis beschikbaar voor hun onderneming. De activiteiten zijn gericht op onder meer muzikanten, kruidenmedicatie, kookdemonstraties, filmpjes en foto’s uit de jaren 60 en andere creatieve zaken. De grootste uitdaging is dat deze kansarme mensen beschikbaar moeten zijn 24/7 om toeristen te ontvangen en rond te leiden.

Als een organisatie als SEED promotie willen maken voor hun ‘alternatieve toeristische rondleidingen’ in de formele guesthouses, dienen  ze 20% van de boeking aan deze guesthouses  af te dragen.

Voorbeeldproject : Kayamandi Creative District KCD is een onderdeel van SEED. Via KCD kan een bezoek gebracht worden aan 6 huizen. De eigenaars vertellen waar ze goed in zijn. Alles gebeurt in hun eigen huis of tuin.

De verantwoordelijke van KCD vraagt hulp in de vorm van studenten die er hun stage willen uitvoeren. Een stageperiode van 4 tot 8 maanden is voldoende.

Het is mogelijk om reclame te maken voor hun werking via de website van de gemeente. Maar deze is op dit moment nog niet geschikt ter promotie van sociale economieprojecten.

KCD heeft naast hun toeristische activiteiten ook een App ontwikkeld om lokale ondernemers te promoten bij grote bedrijven.

KCD heeft eveneens een project in Flokkenburg, een wijk van 160 families waar geen elektriciteit noch water beschikbaar is. Er is slechts een tap beschikbaar op 300 meter. Hiervoor hebben ze het Khayapower project ontwikkeld. Via zonne-energie kunnen ze tegen een kleine prijs een batterij opladen. Een deel van hun betaling wordt gespaard om hen na 15 opladingen een zonnepaneel te geven. Hiermee kunnen ze licht, gsm, vuurtjes en een frigo laten werken.

Stellenbosch Crafts Alive

Deze sociale economie organisatie werft werklozen aan en traint hen in technische vaardigheden. De projecten worden uitgebouwd in 10 wijken. Er zijn mensen die het handwerk maken en er wordt gezocht naar een afzetmarkt in massa. Ze richten zich op 100 werklozen waaronder gehandicapten. De komende drie jaren plannen ze om daaruit 75 zelfstandige ondernemers te krijgen. Momenteel zijn ze opgestart in de toeristische dienst van Stellenbosch: Stellenbosch 360.

De meerwaarde is dat de ondernemers gedurende 3 jaren worden begeleid. Hun probleem is de toegang tot de markt,  de kwaliteit van de producten en het ontbreken van de skills.

Grootste uitdaging is de marketing. Ze zoeken een verkopersteam en willen de retail uitbouwen in de stad en erbuiten. Mogelijke samenwerking: een expo in Westrand of in het klein verdelen in Oxfam.

De gemeente ondervindt massaproductie uit India. Dit is concurrentie voor de lokale producent. Wij kunnen de werking van onze streekproducten en Fairtrade gemeente doorgeven aan Widmark. Het zou goed zijn als zij een pakket uitwerken zoals bij SEED waarbij een tour in de township wordt gevolgd.

SCA kan 25% investering krijgen door de gemeente en 75% door privé investeerders. Het is niet meteen de bedoeling dat Dilbeek hierin investeert, wel kunnen we hen ondersteunen in de marketing en eventueel in opleidingen.

De gemeente zou ook een ruimte ter beschikbaar moeten maken om handwerk te kunnen aanmaken.

Voorstel: expo opzetten rond stedenband en de scholenbanden.

Bezoek aan boerengemeenschap

Door de gemeente wordt een oppervlakte van ongeveer 50 hectare landbouwgrond ter beschikking gesteld aan een tiental lokale boeren. Dit gebeurt onder begeleiding van een trajectbegeleider.

Hier bestaat een problematiek van oogsten die mislukken door de droogte. Evenwel is er te weinig water beschikbaar en neemt de gemeente hierin te weinig initiatief om daar verandering in te brengen.

Het gevoel leeft hier soms dat er meer wordt geïnvesteerd in zwarte gemeenschap dan in de kleurlingen gemeenschap.

De boerengemeenschap werkt wel met vooral buitenlandse landarbeiders uit Kayelitsha (Cape Town township)

Terug

Ontvang de laatste nieuwsjes direct in je mailbox

Contact gegevens

David Robberechts
Noord-Zuidsamenwerking Gemeente Dilbeek
02/568.00.42
0475/709.725
david.robberechts@dilbeek.be