Raad Voor Internationale Samenwerking Dilbeek

Beleidsperspectief

  1. Tegen 2012 zou de inspanning van de Gemeente Dilbeek voor Ontwikkelingssamenwerking 0,7% van de begroting moeten bedragen. (ref: Millenium doelstellingen 2015)
  2. Eveneens tegen 2012 beoogt de RIS 2 full-time ambtenaren ter ondersteuning van eigen acties/activiteiten van de RIS en van de aangesloten verenigingen.
  3. - Deze twee ambtenaren zijn financieel inbegrepen in de gevraagde gemeentelijke subsidie.
  4. - Tevens is de ondersteuning door een tweede ambtenaar afhankelijk van de definitie van zinvolle taken gebaseerd op de noden en activiteiten van de RIS en haar leden.
  5. Regelmatige contacten en interactie met de Gemeenteraad via of samen met de Schepen voor Ontwikkelingssamenwerking.
  6. Meer contacten en samenwerking met de andere gemeentelijke raden is gewenst en nodig. Initiatieven dienen hiervoor uitgewerkt te worden
  7. De RIS blijft actief inpikken op initiatieven of acties van de verschillende overheden zowel regionaal als federaal (cfr. Convenant Stellenbosch).
  8. De RIS evalueert regelmatig lopende initiatieven en onderzoekt actief andere mogelijkheden (specifiek qua Stedenband).
  9. De RIS streeft ernaar de basis van actieve leden (leden die zich binnen de RIS willen inzetten in werkgroepen) te verbreden via gerichte contacten en informatie.
  10. De RIS wil de betrokkenheid van de aangesloten vergroten.

Terug

Ontvang de laatste nieuwsjes direct in je mailbox

Contact gegevens

David Robberechts
Noord-Zuidsamenwerking Gemeente Dilbeek
02/568.00.42
0475/709.725
david.robberechts@dilbeek.be