Raad Voor Internationale Samenwerking Dilbeek

Doelstellingen

De Raad voor Internationale Samenwerking is de adviesraad van de Gemeente Dilbeek qua Noord - Zuidproblematiek gefocust op ontwikkelingssamenwerking, educatie en informatieverspreiding.

Kernactiviteiten van de RIS.

 • Beleid adviseren:
  Als denktank fungeren, beleidsvoorstellen doen en opvolgen en het adviseren van de gemeentelijke instellingen.
  In de toekomst zal het duurzaamheidsaspect speciale aandacht genieten.
 • Educatie en informatieverspreiding:
  1. De RIS wil op dit vlak meer acties ondernemen naar zowel de Dilbeekse burgers in het algemeen als naar volgende specifieke doelgroepen: de aangesloten verenigingen, de politieke fracties, de scholen en de jeugdbewegingen.
  2. De Ris streeft naar de uitbouw van een Derde Wereldcentrum. Dit centrum fungeert als permanente motor van ons beleid: educatie, informatie en ontmoetingsplaats.
  3. Aanmoedigen en begeleiden van de aangesloten verenigingen in hun informatie- en sensibilisatie opdracht. Een éénduidige beeldvorming van het Zuiden (beeld van gelijkheid) zal hier centraal staan.
 •  Ondersteuning van de werking van de aangesloten verenigingen en hun projecten:
 1. De kwaliteit van de projecten moet behouden, en zo mogelijk verhoogd worden.
 2. De RIS stelt voor de criteria waaraan de projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidiëring in overleg met de aangesloten verenigingen gradueel aan te passen en te herrichten.
 3. Als voorbeeld zou het ‘lange-termijn denken’ gehanteerd worden en aangepast worden aan de kleinschaligheid van de projecten.
 4. Dit mag echter geen aanleiding geven tot extra administratie.
 5. 'lange-termijn denken': lidorganisaties ontvangen ondersteuning en subsidies in ruil voor het uitwerken van een strategisch meerjarenplan. In dit plan worden een aantal basiswaarden gehanteerd zoals:
 6. Partnerschap: gelijke behandeling van de organisatie in Noord als in Zuid
 7. Van steun aan projecten naar ondersteuning van processen: de wijze waarop je tot een resultaat komt is even belangrijk als het resultaat zelf .

Het plan kan engagementen bevatten op vlak van info activiteiten, vorming voor de medewerkers, samenwerking met de partner in het Zuiden en capaciteitsopbouw (dit is de verbetering van een organisatie intern en in relatie tot zijn omgeving)

Tevens moet de band van de projecten met de Dilbeekse bevolking behouden en zelfs versterkt worden.

Meer gerichte impact door de projecten:

 • De aangesloten verenigingen wordt gevraagd op basis van een studie een 5 jarenplan op te stellen. De RIS zal de verenigingen bij het opstellen actief met raad en daad bijstaan. Er zal erover gewaakt worden dat dit zo eenvoudig mogelijk en zonder adminstratieve rompslomp.

Lokale gemeenschapsopbouw op lange termijn en duurzaamheid zullen in deze 5 jarenplannen centraal staan.

Terug

Ontvang de laatste nieuwsjes direct in je mailbox

Contact gegevens

David Robberechts
Noord-Zuidsamenwerking Gemeente Dilbeek
02/568.00.42
0475/709.725
david.robberechts@dilbeek.be