Raad Voor Internationale Samenwerking Dilbeek

Denkoefening RIS

We doen een oproep aan alle Dilbekenaren om mee na te denken over een vernieuwde Raad Internationale Samenwerking (RIS).
Met deze Raad willen we immers verder bouwen aan een actief mondiaal beleid met Dilbeek en zijn burgers.
 
Op basis van voorgaande bevragingen hebben we vier thema’s bepaald waarrond we met een kleine groep van mensen nadenken:

  • Mondiale vorming 
  • Integratie & het welbevinden van nieuwe inwoners in Dilbeek  
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

    En de laatste denksessie op
Donderdag 10 maart 2022
 

Thema: De organisatie en het ondersteunen van de projecten van de RIS 

 Locatie: De Beleefhoek, Jan de Trochstraat 19A, 1703 Schepdaal

In deze werkgroepen is het de bedoeling om elk van de thema’s verder te concretiseren:
  • Verder uitdiepen van de inhoud van het thema (bv wat verstaan we onder maatschappelijk verantwoord ondernemen).
  • Welk doel willen we rond dit thema bereiken?
  • Wie kan hierbij betrokken worden naast de verenigingen die rond internationale samenwerking actief zijn (streven naar meer diversiteit)?
  • Welke aanpak kan hierbij gevolgd worden (korte termijn projecten of acties versus lange termijn engagementen)?
Bekijk deze lijst zeker niet als een limitatieve lijst maar eerder als de basis om de oefening op te starten.

Hoe zal dit concreet verlopen?

Vanaf september wordt om de 2-3 weken op een avond één thema besproken.
Het resultaat van alle werkgroepen zal tijdens een ontmoetingsmoment (eind 2021) weergegeven worden voor verdere bespreking.  
Het finaal rapport zal tenslotte op een eerstvolgende Algemene Vergadering voorgesteld worden.

Heb je interesse en wil je je ideeën en inspiratie delen met ons?
Schrijf je hier in.

Er is geen voorkennis vereist. Elk idee en elke inbreng is welkom! Spreek dus ook andere mensen aan waarvan je denkt dat ze willen meewerken.

Alvast bedankt voor jouw enthousiaste deelname!

Het RIS bestuur

Terug

Ontvang de laatste nieuwsjes direct in je mailbox

Contact gegevens:

ris@dilbeek.be

Danielle Rousseau
Voorzitster RIS
0474 98 04 37
97drousseau@gmail.com

David Robberechts
Vrije Tijd - team gemeenschap
0475 70 97 25
david.robberechts@dilbeek.be